Tag: e-tag

Tolls – vejafgift

Af Frank Andersen 20. februar 2019 0

På visse veje og broer skal der betales en afgift for at køre på disse. Heldigvis er det kun i Sydney, Brisbane og Melbourne der findes betalingsveje. Nogle af vejene har faste afgifter og andre betaler du alt efter hvad tid på døgnet du kører.